5 november 2020

COVID-19

Om de veiligheid van de studenten en sprekers te kunnen waarborgen zal het evenement enkel fysiek plaatsvinden indien de corona-maatregelen dat toelaten. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de Commercial Night dit jaar online gehouden worden. Te zijner tijd zal er op deze pagina meer informatie te vinden zijn omtrent de maatregelen die voor dit evenement zullen gelden.